Eksport dziś. Ciekawe kierunki ekspansji

Ciekawe kierunki ekspansji

Gdzie warto eksportować?

Wyznacznikiem współczesnego eksportu, mającym wpływ na jego przebieg, jest rynkowa globalizacja. Jest to zjawisko, które wymaga od przedsiębiorcy uwzględnienia w planie eksportu (jeżeli taki mamy). Strategia eksportu powinna uwzględniać czynnik związane z globalizacją, a ściślej z globalnym otoczeniem danego rynku, na którym zamierza występować w roli eksportera. Wartym zauważenia jest fakt, że szeroko rozumiana koniunktura na konkretnym rynku jest wypadkową działań wewnętrznych dokonujących się w gospodarce danego kraju oraz oddziaływanie światowych gospodarek.

Przedsiębiorca, przyszły eksporter, który chce rozpocząć sprzedaż na rynki zagraniczne, po uświadomieniu sobie wzajemnych korelacji i powiązań w sferze globalnego handlu, powinien zastanowić się nad wyborem rynku docelowego eksportu.

Zupełnie naturalnym kierunkiem dla planowanego eksportu, który przychodzi w pierwszej chwili na myśl, jest wewnętrzny rynek Unii Europejskiej. Inną dość standardową ścieżką wydają się kraje byłego Bloku Wschodniego np. Azerbejdżan, Armenia, Gruzja. Oba te dwa główne podstawowe szlaki eksportu maja zupełnie odmienne charakterystyki i wymagania. Wchodząc na nowe rynki zagraniczne to tak jakbyśmy budowali firmę od podstaw na tym rynku.

Konsumenci zainteresowani głównie produktami o wysokiej jakości.

Ciekawe kierunki eksportu

Warto szukać kontrahentów i zbytu na mniej popularnych kierunkach eksportu

Klienci wiedzą, jaki produkt chcą otrzymać i po taki sięgają. Oczywiście taka charakterystyk najbardziej odpowiada krajom tzw. „starej Unii”, a przede wszystkim krajom Skandynawii, Niemcom czy Francji. Na południu Europy przyjmą się zdecydowanie lepiej produkty niższej jakości ze względu na niższy poziom bogactwa społeczeństwa. Nie ma tez wątpliwości, że relacje  w eksporcie z potencjalnymi kontrahentami są bardziej spójne i przejrzyste oraz łatwiej dochodzić swoich roszczeń. Istnieją odpowiednie instytucje oraz instrumenty prawne, które można realnie wykorzystać.

Natomiast kraje leżące na wschód od Polski na pewno charakteryzują się koniecznością pokonania zwiększonej biurokracji i dodatkowych kosztów. Także niekiedy system instytucji i różnych organów jest skostniały i skorumpowany. Jednak są to chłonne rynki, o dużym potencjale rozwojowym, gdzie przyjmą się produkty niższej jakości, ale za to w atrakcyjnej cenie. To ona jest pierwszorzędną cechą braną pod uwagę przy zakupie towaru.

Rozwój eksportu zapewni przemyślany wybór rynku docelowego

Warto zwrócić uwagę, że świat ma wiele innych różnorodnych regionów, które mogą rozwijać nasz handel zagraniczny. Eksport na te rynki może budzić większe obawy i być obarczone większym ryzykiem, ale zupełnie naturalnym zjawiskiem jest strach i obawa przed czymś czego dobrze nie znamy. Plan eksportu, który powinien być dobrze opracowany, pozwoli zminimalizować to ryzyko. Zminimalizować, gdyż nigdy nie wyeliminujemy elementu ryzyka całkowicie. Ważna jest dobrze przemyślana strategia eksportu uwzględniająca nie tylko charakterystyki poszczególnych rynków, ale znaczne różnic w mentalności społeczeństw np. w kwestii robienia zakupów, wyboru towarów.

Do najbardziej interesujących regionów można zaliczyć:

  1. Kraje Unii Europejskiej.
  2. Azja, zwłaszcza tzw. tygrysy azjatyckie czyli Korea Pd., Japonia, Singapur, Indie, Chiny, Malezja.
  3. Ameryka Południowa, zwłaszcza Chile, Brazylia.
  4. Afryka Subsaharyjska.
  5. Stany Zjednoczone Ameryki i Kanada.
  6. Kraje Europy spoza obszaru Unii Europejskiej ( Szwajcaria, Norwegia czy Ukraina).

Warto przeprowadzić szczegółową analizę. Należy wziąć przy tym pod uwagę możliwości firmy oraz jej specyfikę i oferowany asortyment. Ważne jest kwestia zarządzania przedsiębiorstwem i elastyczne dopasowywanie do zmieniającego się otoczenia i sytuacji, co jest szczególnie istotne z punktu widzenia rynków znacznie odmiennych od tych podstawowych, na które polscy przedsiębiorcy prowadzą swój eksport.

Ciekawe kierunki ekspansji

Aby umiejętnie nawiązywać relacje w eksporcie dobrym pomysłem są eksportowe usługi doradcze firm specjalizujących się w planach eksportu, które zbiorą odpowiednie dane oraz pomogą w nawiązaniu odpowiednich kontaktów z kontrahentami z docelowych rynków eksportowych np. poprzez misje gospodarcze lub międzynarodowe targi branżowe.

Dobrze przygotowany plan eksportu sprawia, że eksport obarczony jest minimalnym ryzykiem i zwiększa szansę na poprawy rozwój eksportu i czerpanie profitów z prowadzenia sprzedaży rynki zagraniczne.

Artykuł stworzony na podstawie wpisu o eksporcie z serwisu http://www.rozwojeksportu.pl