Konsorcjum eksportowe – wspólnie można więcej

Konsorcjum eksportowe

Konsorcjum eksportowe to droga dla wielu firm MŚP do wdrożenia eksportu

Eksport jest jednym z  etapów rozwoju działalności gospodarczej. Po ugruntowaniu się pozycji przedsiębiorstwa na rynku dotychczasowym tj. lokalnym, regionalnym czy krajowym, ważnym kolejnym krokiem jest rozpoczęcie eksportu. Sukces we wdrożeniu sprzedaży na rynki zagraniczne, daje firmie wiele korzyści, nowy impuls do działania i rozwoju.

Jednak dla wielu firm z sektora MŚP, czyli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, wymagania związane z rozpoczęciem działalności eksportowej są zbyt duże, aby mogły im sprostać samodzielnie.

Aby urzeczywistnić plany eksportu przez firmy, które nie są w stanie uczynić tego samodzielnie, to mogą one zrzeszać się w konsorcja eksportowe.

Konsorcjum eksportowe jest to wypracowane porozumienie w zakresie współdziałania przedsiębiorstw w celu zwiększenia swoich możliwości w  zakresie eksportu i umożliwienia zrealizowania tych planów. W modelowym przypadku Czytaj dalej  

Eksport do Szwecji – ciekawy kierunek dla polskich eksporterów

Eksport do Szwecji

Eksport do Szwecji- dobra perspektywa dla Twojego eksportu

Każdy przedsiębiorca chcący rozpocząć eksport, stara się znaleźć takie kierunki prowadzenia tej działalności, które zapewnią mu sukces i rozwój sprzedaży na rynek międzynarodowy. Jednym z krajów, któremu warto się przyjrzeć pod kątem rynku docelowego eksportu, jest kraj niedoceniany w pełni przez polskich eksporterów, jest Szwecja.

Przedstawiając krótką charakterystykę tego europejskiego kraju można napisać, że:

  • Szwecja jest to kraj skandynawski, zaliczany do krajów rozwiniętych i bogatych,
  • Społeczeństwo Szwecji liczy sobie około 9,7 mln mieszkańców.
  • Waluta: korona szwedzka (1 SEK = 0,4567 PLN (kurs średni NBP w dniu 19.09.2014); jedna korona (SEK) równa się 100 öre,
  • Szwecja składa się z 21 regionów administracyjnych (län).

Szwedzka potęga gospodarcza

Szwecja jest obecnie zaliczana do krajów najbogatszych, ze świetnie rozwiniętą gospodarką. Lecz warto zaznaczyć, Czytaj dalej  

RPO WŚ 2014-2020 ułatwi eksport firmom ze Świętokrzyskiego

RPO WŚ 2014-2020 ułatwi eksport firmom ze Świętokrzyskiego

RPO WŚ 2014-2020 wpłynie pozytywnie na eksport regionu

Rozpatrując kwestię eksportu w odniesieniu do regionu Województwa Świętokrzyskiego, należy zauważyć, że sprzedaż na rynki zagraniczne, prowadzona przez świętokrzyskie firmy, osiąga wartość jedną z najniższych w całym kraju. W przedziale czasowym od października 2013 roku do lutego bieżącego roku, tj. 2014, wyniosła około  794 861 000 PLN. Pod względem wartości prowadzonego eksportu Województwo Świętokrzyskie uzyskało przedostatni wynik w zestawieniu województw z całego kraju. Optymistycznym akcentem jest to, że coraz większy odsetek świętokrzyskich przedsiębiorców reprezentujących mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z Województwa Świętokrzyskiego, jest zainteresowana prowadzeniem działalności eksportowej. Coraz więcej firm świętokrzyskich z sektora MŚP chce eksportować, choć dostrzega wiele związanych z  tym trudności. Do najczęstszych są zaliczane:

Czytaj dalej  

RPO WP 2014-2020 wesprze eksport firm z Podkarpacia

RPO WP 2014-2020 wesprze eksport firm z Podkarpacia

Eksport na wyciągnięcie ręki dzięki RPO WŚ 2014-2020

Eksport stanowi jedną z form mogących wspomóc rozwój przedsiębiorstwa. Gdy firma zaznaczyła już swoją obecność na rynku regionalnym i krajowym poszukuje zagranicznych rynków zbytu dla swoich towarów i usług, aby tym samym równolegle zdywersyfikować źródła swoich przychodów. Ponadto eksport ma również wiele innych korzyści, które mogą wpłynąć na przedsiębiorstwo i jego sytuację ekonomiczną oraz wizerunkową.

Analizując dane dotyczące eksportu regionu Podkarpacia można stwierdzić, że Województwo Podkarpackie zwiększa swój udział w eksporcie w skali Polski. Nie zmienia to jednak faktu, że pod względem krajowym  eksport Podkarpacia nie plasuje się zbyt wysoko pod względem jego wartości. Otóż Województwo Podkarpackie miało w latach 20O8-2010 miejsce 11. pod względem wartości eksportu w Polsce. Jest to zatem wynik poniżej średniej krajowej. W latach 2010-2011 wzrosła wartość eksportu Podkarpacia z 3304 mln euro do 4006,1 mln euro, co dało wzrost o 21,3% i 10 pozycję w skali kraju. Czytaj dalej  

Start serwisu PromocjaEksportu.pl

eksport regionalny

Start serwisu PromocjaEksportu.pl

W dniu 1 września 2014 roku ruszyła platforma mająca za cel wsparcie regionalnego eksportu. Nasz serwis powstał niedawno a specjalizujemy się w doradztwie oraz organizacji eksportu regionalnym firmom. Działamy na terenie 4 województw: małopolskim, świętokrzyskim, śląskim oraz podkarpackim. Dlatego tylko w tych województwach? ponieważ bardzo dobrze znamy rynki regionalne oraz wszystkie województwa położne są nieopodal naszej siedziby. Jesteśmy nastawieni na obsługę klientów „face to face”. Jako nieliczni oprócz doradztwa eksportowego zajmujemy się także pozyskiwanie dotacji na inwestycje oraz działania eksportowe. Szczególnie w tym drugim wypadku może być to bardzo pomocne przy współpracy z naszymi partnerami.