Jak rozpocząć eksport?

jak rozpocząć eksport

Informacja to podstawa sukcesu – co warto wiedzieć przed rozpoczęciem eksportu

Gdy utworzona firma odpowiada oferowanym asortymentem na potrzeby rynku, następuje okres dynamicznego wzrostu. Po intensywnym etapie rozwoju przedsiębiorstwa (w pierwszej fazie po jego utworzeniu) następuje okres stagnacji i firma nie może dalej wzrastać. W tym momencie przedsiębiorca musi podjąć decyzje, które umożliwią firmie dalszy rozwój oraz utrzymanie stabilnej pozycji na rynku bardzo konkurencyjnym i zmieniającym się w sposób dynamiczny. Tym samym rynek wyznacza nowe kierunki i trendy, które warunkują popyt na określone towary i usługi.

Jedną z takich dróg rozwoju jest rozpoczęcie działalności eksportowej, która może stanowić znakomity impuls do wzrostu przedsiębiorstwa. Można wskazać wiele korzyści, które może przynieść działanie na rynkach zagranicznych, ale też i wiele zagrożeń, które zwiększają ryzyko, a także często są bagatelizowane. Jednak – co warto podkreślić – dobre przemyślenie i zaplanowanie kwestii związanych z działalnością eksportową minimalizuje ryzyko niepowodzenia, zwiększając możliwość odniesienia sukcesu i czerpania korzyści, które będą stymulowały rozwój firmy. Wszechstronna i właściwie przeprowadzona analiza w odniesieniu do zagrożeń oraz problemów związanych z wdrożeniem tej formy działania przedsiębiorstwa jest elementem niezbędnym do powodzenia planowanego działania. Czytaj dalej  

RPO WP 2014-2020 wesprze eksport firm z Podkarpacia

RPO WP 2014-2020 wesprze eksport firm z Podkarpacia

Eksport na wyciągnięcie ręki dzięki RPO WŚ 2014-2020

Eksport stanowi jedną z form mogących wspomóc rozwój przedsiębiorstwa. Gdy firma zaznaczyła już swoją obecność na rynku regionalnym i krajowym poszukuje zagranicznych rynków zbytu dla swoich towarów i usług, aby tym samym równolegle zdywersyfikować źródła swoich przychodów. Ponadto eksport ma również wiele innych korzyści, które mogą wpłynąć na przedsiębiorstwo i jego sytuację ekonomiczną oraz wizerunkową.

Analizując dane dotyczące eksportu regionu Podkarpacia można stwierdzić, że Województwo Podkarpackie zwiększa swój udział w eksporcie w skali Polski. Nie zmienia to jednak faktu, że pod względem krajowym  eksport Podkarpacia nie plasuje się zbyt wysoko pod względem jego wartości. Otóż Województwo Podkarpackie miało w latach 20O8-2010 miejsce 11. pod względem wartości eksportu w Polsce. Jest to zatem wynik poniżej średniej krajowej. W latach 2010-2011 wzrosła wartość eksportu Podkarpacia z 3304 mln euro do 4006,1 mln euro, co dało wzrost o 21,3% i 10 pozycję w skali kraju. Czytaj dalej