Dofinansowanie eksportu w 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP

Dofinansowanie eksportu

Dotacje dla małopolskich eksporterów już w zasięgu ręki!

Firmy z Małopolski już w wkrótce będą mogły aplikować o dotacje na internacjonalizacje, ponieważ w I kwartale 2016 roku, wedle przedstawionego harmonogramu, został zaplanowany do ogłoszenia nabór, w którym będzie można złożyć wniosek o dotacje na eksport. Dotacje unijne będą przyznawane w poddziałaniu 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP, który jest realizowany przez Małopolski Program Operacyjny na lata 2014-2020 (MRPO 2014-2020).

Poddziałanie to ma na celu wsparcie aktywności firm z Małopolski na rynkach zagranicznych, dzięki dotacjom unijnym na różne działanie, pomagające osiągnąć ten cel. Wzrost eksportu korzystnie wpłynie na całą gospodarkę Małopolską, co uczyni ją bardziej konkurencyjną. Czytaj dalej  

Jak rozpocząć eksport?

jak rozpocząć eksport

Informacja to podstawa sukcesu – co warto wiedzieć przed rozpoczęciem eksportu

Gdy utworzona firma odpowiada oferowanym asortymentem na potrzeby rynku, następuje okres dynamicznego wzrostu. Po intensywnym etapie rozwoju przedsiębiorstwa (w pierwszej fazie po jego utworzeniu) następuje okres stagnacji i firma nie może dalej wzrastać. W tym momencie przedsiębiorca musi podjąć decyzje, które umożliwią firmie dalszy rozwój oraz utrzymanie stabilnej pozycji na rynku bardzo konkurencyjnym i zmieniającym się w sposób dynamiczny. Tym samym rynek wyznacza nowe kierunki i trendy, które warunkują popyt na określone towary i usługi.

Jedną z takich dróg rozwoju jest rozpoczęcie działalności eksportowej, która może stanowić znakomity impuls do wzrostu przedsiębiorstwa. Można wskazać wiele korzyści, które może przynieść działanie na rynkach zagranicznych, ale też i wiele zagrożeń, które zwiększają ryzyko, a także często są bagatelizowane. Jednak – co warto podkreślić – dobre przemyślenie i zaplanowanie kwestii związanych z działalnością eksportową minimalizuje ryzyko niepowodzenia, zwiększając możliwość odniesienia sukcesu i czerpania korzyści, które będą stymulowały rozwój firmy. Wszechstronna i właściwie przeprowadzona analiza w odniesieniu do zagrożeń oraz problemów związanych z wdrożeniem tej formy działania przedsiębiorstwa jest elementem niezbędnym do powodzenia planowanego działania. Czytaj dalej  

Start serwisu PromocjaEksportu.pl

eksport regionalny

Start serwisu PromocjaEksportu.pl

W dniu 1 września 2014 roku ruszyła platforma mająca za cel wsparcie regionalnego eksportu. Nasz serwis powstał niedawno a specjalizujemy się w doradztwie oraz organizacji eksportu regionalnym firmom. Działamy na terenie 4 województw: małopolskim, świętokrzyskim, śląskim oraz podkarpackim. Dlatego tylko w tych województwach? ponieważ bardzo dobrze znamy rynki regionalne oraz wszystkie województwa położne są nieopodal naszej siedziby. Jesteśmy nastawieni na obsługę klientów „face to face”. Jako nieliczni oprócz doradztwa eksportowego zajmujemy się także pozyskiwanie dotacji na inwestycje oraz działania eksportowe. Szczególnie w tym drugim wypadku może być to bardzo pomocne przy współpracy z naszymi partnerami.