Eksport wymaga innowacji

eksport

Eksport potrzebuje innowacyjnych rozwiązań celem osiągnięcia przewagi konkurencyjnej

Przyszli eksporterzy lub przedsiębiorcy planujący poszerzyć swój eksport powinni zwrócić uwagę na pozytywny związek jaki daje handel zagraniczny i rozwój eksportu
z zastosowaniem innowacji. Innowacje to słowo, używając potocznego slangu, bardzo topowe. Robi obecnie znakomitą karierę i jest bardzo medialne. Warto także nadmienić, że pojęcie innowacji jest nieodłącznym elementem polityki Unii Europejskiej. A ponadto eksport na wewnętrzny rynek Unii Europejskiej jest jednym z najbardziej obleganych kierunków dla takiej działalności przez polskich przedsiębiorców.

W uproszczeniu innowacja oznacza pewną wartość przypisaną do danej usługi lub produktu, która nie występuje u konkurencji, a dzięki której asortyment przedsiębiorstwa wstępującego na rynek eksportowy może zyskać przewagę w oczach konsumentów. Planowane zagraniczne rynki eksportowe oczekują takich innowacji, które są w stanie zadowolić najbardziej wybrednych konsumentów, którzy to mają wpływ na poziom popytu na dany towar czy usługę, co warunkuje odniesienie sukcesu w zakresie eksportu oraz wzrost prowadzonej sprzedaży na rynki zagraniczne. Zatem reasumując na tym etapie można podkreślić z pełnym przekonaniem jeszcze raz, że tylko eksport wsparty innowacjami może być skuteczny.

Skuteczny eksport wymaga innowacji

Stosowane innowacje to wsparcie dla ekspansji eksportu, które przynosi pozytywne rezultaty na różnych płaszczyznach funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Eksport innowacyjnych towarów lub usług

Wsparcie eksportowego asortymentu innowacjami pozwala firmie zyskać przewagę konkurencyjną, gdyż czyni ona jego produkt niepowtarzalnym i unikatowym dla potencjalnego konsumenta. Trwalszy efekt jest uzyskiwany w przypadku zastosowania patentu na innowacje zastosowane w produkcie, które są poprzez to zastrzeżone i chronione przez prawa autorskie.

Innowacyjność w zakresie usług wymaga większej pomysłowości od przedsiębiorcy, gdyż zastosowane tutaj rozwiązania nie mają zwykle charakteru patentowego i mogą zostać szybko podpatrzone przez firmy konkurencyjne. Konieczne jest stałe monitorowanie poczynań innych przedsiębiorstw im dostosowywanie się do zmieniającej się sytuacji, aby stale być o krok przed innymi.

Eksport wspierany przez innowacje na poziomie przedsiębiorstwa

eksport

Firma powinna zachęcać pracowników do kreatywnego działania, aby wykorzystać ich potencjał

Bardzo istotne mogą się tez okazać innowacje na poziomie zarządzania i organizacji pracy w przedsiębiorstwie. Zmiany pozytywne związane z  wprowadzeniem eksportu, jako stałego elementu prowadzonej działalności, przyczynią się do bardziej efektywnej pracy i osiągania lepszych wyników. Pozwoli na obniżenie poziomu koszt związanych z tym elementem funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Szefostwo firmy powinno dążyć do takich zmian które pozwolą pracownikom na efektywniejszą pracę oraz stworzyć warunki do kreatywności w zakresie prowadzonej przez firmę działalności. Szczebel zarządzający powinien mieć funkcję inspiratora oraz stosować odpowiedni system motywacyjny w postaci premii, bądź innego rodzaju wyróżnienia dla pracownika, który zgłasza pomysł w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstwa, bądź oferty jego asortymentu.

Pracownicy potrafią mieć ciekawe pomysły, jednak z różnych względów, bez odpowiednich instrumentów motywacyjnych, się z nimi nie dzielą. Wynika to m. in. z:

-lenistwa,

-braku chęci do ponoszenia dodatkowej odpowiedzialności,

-braku profitów za dodatkową aktywność wykraczającą poza  zakres pełnionych obowiązków służbowych

Zatem bardzo istotne jest skoncentrowanie się na skłonieniu pracowników do kreatywnego działania co również objawi się w relacji  klientem. Zatem kreatywność jest swoistym motorem napędowym. Warto zbudować odpowiedni system motywacyjny, który skłoni pracowników do większego zaangażowania, co z  pewnością przełoży się na zwiększone zyski przedsiębiorstwa, także te z tytułu prowadzenia eksportu.

Artykuł stworzony na podstawie wpisu o eksporcie z serwisu http://www.rozwojeksportu.pl