Eksport do Szwecji – ciekawy kierunek dla polskich eksporterów

Eksport do Szwecji

Eksport do Szwecji- dobra perspektywa dla Twojego eksportu

Każdy przedsiębiorca chcący rozpocząć eksport, stara się znaleźć takie kierunki prowadzenia tej działalności, które zapewnią mu sukces i rozwój sprzedaży na rynek międzynarodowy. Jednym z krajów, któremu warto się przyjrzeć pod kątem rynku docelowego eksportu, jest kraj niedoceniany w pełni przez polskich eksporterów, jest Szwecja.

Przedstawiając krótką charakterystykę tego europejskiego kraju można napisać, że:

 • Szwecja jest to kraj skandynawski, zaliczany do krajów rozwiniętych i bogatych,
 • Społeczeństwo Szwecji liczy sobie około 9,7 mln mieszkańców.
 • Waluta: korona szwedzka (1 SEK = 0,4567 PLN (kurs średni NBP w dniu 19.09.2014); jedna korona (SEK) równa się 100 öre,
 • Szwecja składa się z 21 regionów administracyjnych (län).

Szwedzka potęga gospodarcza

Szwecja jest obecnie zaliczana do krajów najbogatszych, ze świetnie rozwiniętą gospodarką. Lecz warto zaznaczyć, że ponad 100 lat temu był to biedny europejski kraj, słynący jedynie z rolnictwa. Jednak odkrycie  w późniejszym okresie pokładów surowców mineralnych, ich właściwe wydobycie oraz umiejętne wykorzystanie, pozwoliły zacząć się rozwijać szwedzkiej gospodarce. Do najważniejszych surowców mineralnych szwedzkiej ziemi można zaliczyć: połacie lasów iglastych, rudy żelaza, wolframu, cynku, ołowiu.

Równocześnie myśl naukowa i techniczna dostarczały pomysłów bardzo użytecznych, mających charakter innowacji.

Te dwa czynnik w połączeniu z  odpowiednią solidnością w prowadzeniu biznesu, charakterystyczną dla Szwedów, pozwoliły stać się szwedzkiej gospodarce jedną z najlepiej rozwiniętych w Europie i na świecie, a  społeczeństwu szwedzkiemu na bycie jednym z najbogatszych społeczeństw na świecie. Poziom gospodarki Szwecji oddają takie marki, jak: Volvo, Electrolux, Husqvarna, Vattenfall AB, Nordea Bank. Znane na całym świecie.

Szwedzka gospodarka dzisiaj

Dzisiaj kluczową rolę w szwedzkiej gospodarce odgrywają takie gałęzie, jak: przemysł elektromaszynowy, przemysł chemiczny, przemysł leśny  przemysł stalowy, rolnictwo. Natomiast życie gospodarcze koncentruje się w rejonie większych ośrodków takich, jak: Sztokholm, Malmö, Göteborg oraz Uppsala.

Eksport do Szwecji… Dlaczego warto?

Czynniki decydujące o atrakcyjności rynku szwedzkiego pod kątem eksportu:

 1. Po okresie gorszej koniunktury w szwedzkiej gospodarce, spowodowanej światowym kryzysem, korzystne
  Eksport do Szwecji

  Szwecja to dla polskich eskporterów nadal rynek perspektywiczny

  prognozy odnośnie wskaźników makroekonomicznych wskazujące na wzrost szwedzkiej gospodarki, a tym samym większą chęć do wydawania pieniędzy przez szwedzkiego konsumenta.

 2. Wysoki poziom kultury w zakresie  relacji i rozwoju związanych z  gospodarką i biznesem. Szwedzka gospodarka i biznes cechują się uczciwością, transparentnością, solidnością. Ponadto Szwecja dysponując dobrym prawodawstwem, które jest przejrzyste, nadaje prawa i obowiązki, co właściwie pozwala chronić swoje interesy.
 3. Na rynku szwedzkim występuje popyt na artykuły i usługi wysokiej jakości i mających charakter proekologiczny, czyli taki, który w jak najmniejszym stopniu oddziałuje na komponenty środowiska naturalnego. Jest to szansa dla firm oferujących takie właśnie produkty, gdyż na takie z pewnością znajdą uznanie w oczach zamożnych, lecz konkretnych szwedzkich konsumentów.
 4. Niezagospodarowana do końca siła nabywcza konsumentów. Mimo dużej konkurencyjności na rynku szwedzkim ma on potencjał i możliwość wchłonięcia nowej oferty rynkowej.
 5. Polsko-szwedzka wymiana handlowa stopniowo się rozwija i osiąga coraz większą wartość. Polska eksportuje do Szwecji coraz więcej. Szwecja  w 2013 roku była  na 9. miejscu wśród krajów, gdzie Polska sprzedaje najwięcej, a na miejscu 7. wśród państw z Unii Europejskiej, do których Polska eksportuje najwięcej.

Słabe strony eksportu na rynek szwedzki:

 • rozwinięte w znacznym stopniu instytucje rządowe i organizacje wspomagające szwedzkich przedsiębiorców, jako: importerów, hurtowników, eksporterów, konsorcja itp. Powoduje to, że stanowią oni jeszcze większą konkurencję, gdyż mają większą siłę przebicia w prowadzeniu negocjacji czy innych tego typu działaniach,
 • szwedzki konsument w sytuacji występowania produktów o podobnej jakości i cenie, wybierze raczej tej szwedzki, co wynika ze świadomości jakości, którą daje szwedzka gospodarka.

 Eksport do Szwecji… Czy warto??

Szwecja jest z pewnością wymagającym rynkiem, ale też kierunkiem eksportu coraz chętniej wybieranym przez polskich eksporterów. Nie jest już ona rynkiem nieznanym, gdyż można czerpać z doświadczeń firm eksportujących do Szwecji, a odpowiedzią na wysoki poziom konkurencyjności szwedzkiej gospodarki może być zrzeszenia się polskich eksporterów  konsorcja eksportowe. Ponadto to szwedzki rynek jest rozwojowy i nadal perspektywiczny. Na pewno warto go dokładnie rozważyć w kontekście ewentualnego eksportu.