Eksport podkarpackich firm w ramach POIR 2014-2020

Eksport podkarpackich firm

Eksport wyznacza kierunek rozwoju podkarpackich firm

Prowadzenie ekspansji eksportu na rynki zagraniczne w dzisiejszej gospodarce wyznacza stopień rozwoju gospodarczego danego kraju czy regionu. W Polsce znaczny odsetek firm, bo aż 2/3 nie zajmuje się prowadzeniem eksportu. Wśród przedsiębiorstw, które eksportują, prym wiodą firmy duże. Jest to związane z posiadanym przez nie kapitałem i niemożnością dalszego wzrostu po zdominowaniu rynku krajowego.

Odzwierciedlenie sytuacji charakterystycznej dla Polski stanowi region Podkarpacia. Tutaj również wiele firm nie trudni się eksportem, a pod względem jego wartości region plasuje się mniej więcej w połowie listy zbiorczej wszystkich polskich województw. Eksportują raczej duże firmy, o ustalonej pozycji na rynku krajowym: Firma Oponiarska Dębica, Inglot czy Nowy Styl. Natomiast eksport jest mniej popularną działalnością wśród podkarpackich firm z sektora MŚP, co ma związek z większym trudem w zakresie przekroczenia barier wejściowych na rynki zagraniczne. Chodzi tu głównie o koszty związanych z rozpoczęciem sprzedaży na rynek międzynarodowy. Eksport podkarpackich firm  wymaga impulsu w postaci kapitału, aby eksport podkarpackich MŚP mógł zostać skutecznie wdrożony.

Jedną z form wsparcia, jaką może być objęty eksport firm z Podkarpacia z sektora MŚP, jest regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020. RPO WP 2014-2020 swoim zasięgiem oddziaływania obejmuje jedynie przedsiębiorstwa z Województwa Podkarpackiego.

Eksport podkarpackich firm

POIR 2014-2020 jest także adresowany do firm z Podkarpacia, które mogą w ten sposób rozwinąć swój eksport

Drugą alternatywą wsparcia, jaka może być objęty eksport podkarpackich firm z sektora MŚP, są bezzwrotne dotacje 2014-2020, które będą realizowane w ramach ogólnokrajowego programu POIR 2014-2020. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 będzie przeznaczony dla firm z całego kraju, zatem również przedsiębiorcy z Podkarpacia mogą ubiegać się o dofinansowanie 2014-2020 na wdrożenie eksportu i pozyskiwanie zagranicznych rynków zbytu. POIR 2014-2020 działania związane z eksportem określa jako internacjonalizacja. Jest to proces polegający na umiędzynarodowieniu działań przedsiębiorstwa, prowadzący do oferowania swoich produktów i/lub usług na rynkach międzynarodowych. Internacjonalizacja firm z Podkarpacia zyskuje kolejną możliwość wsparcia opartą o fundusze europejskie 2014-2020.

Wytyczne w POIR 2014-2020, odnośnie wprowadzania planów internacjonalizacji, określa:

Oś priorytetowa III. Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw

Priorytet inwestycyjny 3.2 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu internacjonalizacji.

Internacjonalizacja podkarpackich firm zapewni im większy prestiż i wzrost, ale również poprawę sytuacji ekonomicznej. Sytuacja ta wpłynie także pozytywnie na region Podkarpacia, gdyż zwiększy on swój potencjał gospodarczy i będzie postrzegany jako region, który dynamicznie się rozwija. Eksport podkarpackich MŚP będzie miał teraz szansę zrealizować się w praktyce! Ogłoszenie pierwszych naborów nastąpi prawdopodobnie za parę miesięcy. Z pewnością poinformujemy o nich Was, podkarpackich przedsiębiorców, na łamach Serwisu PromocjaEksportu.pl.