Dotacje unijne na eksport podkarpackich i świętokrzyskich MŚP 2014-2020

Dotacje unijne na eksport

Podkarpackie i Świętokrzyskie firmy będą mogły pozyskać w latach 2014-2020 eksportowe dotacje

Podkarpacki i świętokrzyski sektor MŚP w latach 2014-2020 będzie miał możliwość aplikowania o dotacje na  opracowanie i wdrożenie strategii wejścia na rynki zagraniczne. To dobra wiadomość. Firmy z Podkarpacia i Świętokrzyskiego będą mogły rozwinąć swoją działalność i postawić na nowe rynki zbytu swojego asortymentu. Eksport stwarza możliwość pozyskania  nowych źródeł przychodów. Wpływa to korzystnie na finansowanie działalności firmy.

Wynika to z prostej kalkulacji. Jeżeli firma sprzedaje na rynku krajowym to jest całkowicie uzależniona od sytuacji na nim panującej. Kiedy firma prowadzi eksport na jeden, bądź większą ilość rynków zagranicznych, wówczas stanowi to alternatywę w przypadku spadku sprzedaży czy jakiejś głębszej recesji spowodowanej różnymi czynnikami na jednym z  rynków.

Wielu przedsiębiorców z pewnością zdaje sobie sprawę z korzyści eksportu, który stwarza bodziec do rozwoju firmy, jednak często z powodu finansowych nie decyduje się na ten krok, obawiając się ryzyka. Rzeczywiście ryzyko jest, aczkolwiek niewspółmierne do potencjalnych korzyści, które są znacznie większe.

Dlatego, aby wesprzeć nowych eksporterów i pomóc im w zainicjowaniu eksportu na rynki zagraniczne, w latach 2014-2020 eksporterzy z województwa podkarpackiego i świętokrzyskiego będą mogli uzyskać pomoc z Unii Europejskiej w formie dotacji na internacjonalizację, czyli umiędzynarodowienie działalności.

Dotacje unijne na eksport z lat 2007-2013 będą kontynuowane w nowej perspektywie 2014-2020, lecz będą to nowe programy i działania, głównie dla początkujących eksporterów, ale efekt będzie ten sam. Wsparcie poprzez dotacje na Plan rozwoju eksportu oraz działania eksportowe.

W przypadku Podkarpacia i Świętokrzyskiego możliwość wsparcia internacjonalizacji firmy w latach 2014-2020 będzie istniała w następujących programach:

Program Operacyjny Polska Wschodnia na lata 2014-2020 (PO PW 2014-2020)

Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP

(pierwszy nabór planowany według harmonogramu w I kwartale 2016 roku)

oraz

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 (PO IR 2014-2020)

Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Warto wcześniej pomyśleć i przygotować się do aplikacji o dotacje na  wdrożenie eksportu, gdyż w najbliższym roku pojawią się nabory. Jest to niezbędne, aby z chwilą ogłoszenia naboru móc odpowiednio się przygotować i aplikować w wyznaczonym na to czasie. Solidne przygotowanie wszystkich dokumentów pomoże  w pozyskaniu dotacji na działania eksportowe.

Zachęcamy do śledzenia naszego serwisu PromocjaEksportu.pl, gdzie będziemy informować m. in. o możliwościach pozyskania dotacji na działania eksportowe i planowanych naborach.

W przypadku pytań zachęcamy Państwa do kontaktu.