Dofinansowanie eksportu w 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP

Dofinansowanie eksportu

Dotacje dla małopolskich eksporterów już w zasięgu ręki!

Firmy z Małopolski już w wkrótce będą mogły aplikować o dotacje na internacjonalizacje, ponieważ w I kwartale 2016 roku, wedle przedstawionego harmonogramu, został zaplanowany do ogłoszenia nabór, w którym będzie można złożyć wniosek o dotacje na eksport. Dotacje unijne będą przyznawane w poddziałaniu 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP, który jest realizowany przez Małopolski Program Operacyjny na lata 2014-2020 (MRPO 2014-2020).

Poddziałanie to ma na celu wsparcie aktywności firm z Małopolski na rynkach zagranicznych, dzięki dotacjom unijnym na różne działanie, pomagające osiągnąć ten cel. Wzrost eksportu korzystnie wpłynie na całą gospodarkę Małopolską, co uczyni ją bardziej konkurencyjną.

Dofinansowanie eksportu będzie przeznaczone na realizacje takich działań, jak:

  • opracowanie nowych modeli biznesowych,
  • udział w imprezach targowych o charakterze wystawienniczym,
  • opracowanie strategii dla działalności międzynarodowej,
  • dostosowanie do wymagań, panujących na docelowym rynku zagranicznym, produkcji/usług przedsiębiorstwa,
  • specjalistyczne usługi doradcze odnośnie do internacjonalizacji działalności,
  • pozyskanie niezbędnych dokumentów dla wprowadzenia na dany rynek zagraniczny produktów/usług.

Wyżej wymienione działania powodują, że firma może pozyskać dotacje m. in. na wykonany przez zewnętrzną firmę doradczą Plan rozwoju eksportu, który jest zasadniczy i niezbędny dla każdej firmy, która zamierza rozpocząć eksport.

W poddziałaniu 3.3.2. maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych wynosi 85%, a otrzymać można maksymalnie 200 000 zł.

Dla przykładu:

Firma płaci za Plan rozwoju eksportu np. 14 000 zł. Z własnej kieszeni Przedsiębiorca płaci 2 100 zł, a Unia Europejska, aż 11 900 zł, a firma ma całościową strategię jej ekspansji na rynki zagraniczne.

Dofinansowanie eksportu pozwoli wdrożyć sprzedaż na rynki zagraniczne!

Małopolskie MŚP już mogą powoli szykować się na dofinansowanie eksportu i wejście na zagraniczne rynki z pomocą unijnych dotacji w poddziałaniu 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP i już dziś przygotować Plan rozwoju eksportu, zlecając jego opracowanie zewnętrznej firmie doradczej,, aby otrzymać dotację i zwrot części poniesionych na niego kosztów oraz wystąpić o dotacje na inne działania eksportowe.

Gdy zostanie ogłoszony nabór to poinformujemy o tym wydarzeniu poprzez Serwis PromocjaEksportu.pl

Nasza firma specjalizuje się w planach rozwoju eksportu i wnioskach o dotacje na eksport. Zapraszamy Państwa do kontaktu i współpracy.

Aktualizacja (07.03.2016).

Ogłoszono otwarcie naboru w Małopolsce na dotacje na rozwój eksportu.

Dotacje na plan rozwoju eksportu i działania eksportowe.

Poziom dofinansowania 50%.

Zapraszamy do lektury artykułu Dotacje na rozwój eksportu w Małopolsce i w Łódzkiem – znane terminy naborów