Towar na eksport. Jak wybrać produkt, który będzie podstawą eksportu?

Towar na eksport

Różne czynniki decydują o szansie na sukces oferowanego towaru w eksporcie

Z punktu widzenia przyszłego eksportera istotnym elementem jest  odpowiedź na dwa pytania. Czy jego produkt nadaje się do tego, aby go eksportować ? Czy  jego produkt przyjmie się na rynku międzynarodowym i znajdzie tam nabywców, którzy będą zainteresowani jego kupieniem?  Tylko  wówczas, gdy pojawią się nabywcy możliwy będzie sukces w eksporcie. Konsumenci dokonujący zakupu określonego dobra przyczyniają się do tworzenia przychodów eksportera.

Zmierzając do odpowiedzi na pierwsze z wyżej postawionych pytań, to do czynników decydujących o tym, czy dany towar może być sprzedawany na  konkretny rynek zagraniczny, można bez wątpienia wskazać następujące:

  1. Jak kształtuje się jego sprzedaż na rynku krajowym?? Czy znajduje on uznanie w oczach konsumentów?
  2. Posiada osiągnięcia w postaci nagród czy jakichś wyróżnień na wystawach, targach, konkursach?
  3. Czy zostały wydane dla niego odpowiednie atesty i certyfikaty, które są wymagane na planowanym rynku docelowym?
  4. Zawiera w sobie nowatorskie rozwiązania, technologie, patenty?
  5. Czy wyróżnia się w jakiś sposób od podobnych produktów oferowanych przez konkurencję na planowanych rynkach docelowych??

Oczywiście np. brak nowatorskich rozwiązań technologicznych nie przekreśla szans w eksporcie, lecz może je

towar na eksport

Decyzję, czy dany towar ma szansę na konkretnym rynku eksportowym, należy poprzeć kompleksową analizą

zwiększyć lub zmniejszyć w zależności od rynku, na który zamierzamy eksportować. Jeżeli to będzie rynek, gdzie konsumenci są bogaci (np. Niemcy) pożądana jest obecność nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Inaczej będzie, w krajach o mniejszej zamożności społeczeństw, gdzie kluczowym elementem jest niska cena, a nowe technologie podwyższają jej wartość. Warto przeprowadzić analizę wielotorową, aby wziąć pod uwagę wszystkie ważne kwestie. Należy to rozważyć ( czy np. brak technologii to w danym przypadku plus czy minus) w odniesieniu do potencjalnej grupy docelowej na konkretnym rynku, o czym poniżej.

Gdy okaże się, że produkt wart jest eksportu należy zastanowić się nad tym, do jakiej grupy docelowej będzie produkt kierowany, czyli trzeba przeprowadzić segmentację rynku. Następnie koniecznie należy zastanowić się nad tym, czy oferowany produkt będzie spełniał oczekiwania potencjalnych nabywców z planowanej grupy docelowej konsumentów.

Trzeba przemyśleć, czym kierują się potencjalni nabywcy dokonując decyzji o wyborze towaru, który chcą zakupić. Otóż do najbardziej kluczowych należą takie czynniki, jak:

  • koszty zakupu,
  • funkcjonalność i użyteczność,
  • moda i aktualne trendy,
  • dostępność serwisu posprzedażowego,
  • wartość o wymiarze kulturalnym i religijnym.

Należy podkreślić, że są to wybrane czynniki decydujące z  punktu widzenia konsumenta i na każdym rynku zagranicznym mogą występować z różnym nasileniem, a ich hierarchia może być bardzo zróżnicowana. Dlatego analizę popytu na dany towar na eksport dla każdego planowanego rynku docelowego należy przeprowadzać oddzielnie.

Aby odnieść sukces w eksporcie należy odpowiednio dobrać towar na eksport. Tylko popyt na oferowane dobro może spowodować rozwój firmy i długofalową obecność na wybranych rynkach zagranicznych.