Jakie korzyści przynosi eksport na rynki zagraniczne?

Eksport na rynki zagraniczne

Eksport wyznacza kierunek dla dalszego rozwoju firmy

Bez wątpienia można stwierdzić, że dobrze przemyślana sprzedaż eksportowa pozwala na odniesienie znaczących korzyści przedsiębiorstwu, które ostatecznie przełożą się na jego wynik ekonomiczny. Umożliwi to zwiększenie przychodów i osiąganych zysków z tytułu prowadzonej działalności, co stanowi fundament i podstawową zasadę prowadzenia działalności gospodarczej. Eksport na rynki zagraniczne jest zatem niezbędny, aby firma mogła się rozwijać dynamicznie. Wszystko jednak kosztuje, a podjęcie działań eksportowych nie jest łatwe. Z pomocną ręką przychodzą tu dotacje unijne oraz program pomocowe polskiego rządu dla polskich eksporterów.

Eksport na rynki zagraniczne zapewnia dodatkowy potencjał przedsiębiorstwu

Do najistotniejszych argumentów przemawiających na korzyść prowadzenia przez polskich przedsiębiorców działalności w formie eksportu można zaliczyć klika wymienionych poniżej.

 1. Działalność eksportowa wywiera konieczność, aby przedsiębiorstwo zwiększyło poziom produkcji. Z ekonomicznego punktu widzenia wytworzenie każdej dodatkowej sztuki produktu skutkuje obniżeniem kosztów zmiennych, przy zachowaniu zbliżonego pułapu kosztów stałych.
 2. Zwiększona produkcja pozwala lepiej wykorzystać potencjał produkcyjny zakładu. Chodzi tu o wykorzystanie środków trwałych w postaci maszyn, które są w większym stopniu eksploatowane, a tym samym efektywniej wykorzystane. Wymusza one również większe dostawy surowców na potrzeby procesu wytwórczego co może zaowocować wynegocjowaniem korzystniejszych umów na dostawę materiałów niezbędnych do produkcji.
 3. Skłania ona do reform w przedsiębiorstwie na poziomie zarządzania i logistycznym, gdyż zwiększona produkcja wymaga lepszej organizacji pracy i poszukiwania optymalnych rozwiązań logistycznych z punktu widzenia przepływu zasobów od wyjścia z magazynu po opuszczenie fabryki przez gotowy produkt.
 4. Eksport na rynki zagraniczne umożliwia realne zapoznanie się z konkurencją reprezentującą zupełnie inną kulturę prowadzenia działalności, a wszelkie zaobserwowane dobre rozwiązania firma może przenieść i wdrożyć w swój sposób funkcjonowania.
 5. Rozwój eksportu umożliwi firmie zbudowanie i wykreowanie pozytywnego wizerunku, jako przedsiębiorstwa potrafiącego się odnaleźć w realiach rynku krajowego, ale także na rynkach zagranicznych. A każdy z rynków
  Eksport na rynki zagraniczne

  Warto poznać korzyści, jakie przynosi sprzedaż na rynek międzynarodowy

  docelowych charakteryzuje się swoją specyfiką i ma określone wymagania. Tym samym marka będzie bardziej rozpoznawalna i kojarzona z solidnością i sukcesem.

 6. Obecność na rynku międzynarodowym umożliwia śledzenie najnowszych trendów u firm konkurencyjnych w zakresie rozwiązań marketingowych, prowadzenia  działań promocyjnych oraz modyfikacji w odniesieniu do oferowanego asortymentu.
 7. Ważnym argumentem jest możliwość uniezależnienia się przedsiębiorstwo prowadzącego eksport od okresowych wahań koniunkturalnych na jednym z  rynków, na którym jest obecny. Drobne załamania i tupnięcia koniunkturalne są nieuniknione w dobie globalizacji i licznych zależności. Obecność na wielu rynkach umożliwia uniknięcia odzwierciedlenia słabszej koniunktury w bilansie finansowym przedsiębiorstwa.
 8. Przedsiębiorstwo decydujące się na działalność eksportową i rozpoczęcie poprzez to nowego etapu w swojej działalności dostaje dostęp do szerokiej bazy wsparcia merytorycznego. Tym wsparciem są usługi doradcze. Może je uzyskać w instytucjach takich, jak np. Ministerstwo Gospodarki, Izby handlowe.
 9. Eksport na rynki zagraniczne może uzyskać różne formy wsparcia finansowego. Finansowanie eksportu może  pochodzić ze środków publicznych. Pomoc publiczna może mieć dwie formy. Niezależnie od formy ta pomoc publiczna ma charakter pomocy de minimis.

W pierwszym wariancie pomoc udzielana jest przez Skarb Państwa, w ramach tworzenia programów pobudzających rozwój polskiego eksportu. Niedawno polski rząd przyjął pakiet rozporządzeń mających na celu wsparcie eksportu polskich przedsiębiorców. Program polskiego rządu dla eksporterów ma być impulsem dla wzrostu polskiego eksportu i wsparciem dla polskich przedsiębiorców.

W drugim ma formę unijnych dotacji. W odniesieniu do eksportu pomoc unijna w latach 2014 -2020 będzie udzielana na szczeblu krajowym poprzez:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR 2014 -2020)
Oś priorytetowa III. Wzrost potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw w Polsce
Priorytet Inwestycyjny 3.2 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu internacjonalizacji

Jest to program ogólnopolski. W dodatku w niektórych województwach  będą dostępne jeszcze  fundusze europejskie na lata 2014 -2020 na działalność eksportową przyznawane regionalnie czyli dla firm z danego województwa. Przykładowo:

-w Małopolsce będzie to Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020;

-w Województwie Podkarpackim będzie to Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020

-w Województwie Świętokrzyskim będzie to Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020

Po zapoznaniu się z realnymi i bardzo istotnymi korzyściami, które może dać eksport na rynki zagraniczne, kolejną istotną kwestia jest pytanie: jak rozpocząć  eksport na rynki zagraniczne?

Artykuł stworzony na podstawie wpisu o eksporcie z serwisu http://www.rozwojeksportu.pl