Dotacje na rozwój eksportu w Małopolsce i w Łódzkiem – znane terminy naborów

Dotacje na rozwój eksportu

Dotacje na rozwój eksportu to pomoc dla łódzkich i małopolskich MŚP w procesie wejścia na rynki zagraniczne

Dzisiejszy artykuł przedstawi możliwość pozyskania dotacji dla eksporterów w Łódzkiem i w Małopolsce, gdyż w obu tych województwach nabory zostaną otwarte w tym samym czasie. Choć oba konkursy mają inną specyfikę, to jednak każdy z nich ma na celu przyznanie funduszy na rozwój eksportu dla firm z sektora MŚP.

Małopolska – dotacje na rozwój eksportu

Małopolskie MŚP mogą wnioskować w ramach MRPO 2014-2020 w Poddziałaniu 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP o dotacje na eksport w naborze, który startuje 30 marca 2016 roku, a zakończy się 31 stycznia 2017 roku.

Nabór podzielony jest na rundy. Po ukończeniu danej rundy następuje ocena wniosków. Nabór może też  zakończyć się wcześniej, niż 31 stycznia 2017 roku, jeśli skończą się środki unijne na dotacje dla eksporterów w Małopolsce, dlatego nie warto zwlekać.

Poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych wynosi 50%.

Małopolska firma może otrzymać maksymalnie 200 000 PLN dotacji na eksport, co powoduje, że budżet projektu (przy poziomie 50% dofinansowania) może wynieść maksymalnie 400 000 PLN!

Firma może wnioskować o dotacje na opracowany już wcześniej plan rozwoju eksportu – dotacja pokryje część kosztów po uzyskaniu dofinansowania przez przedsiębiorcę.

Plan rozwoju eksportu należy opracować wcześniej, gdyż stanowi on załącznik wniosku o dotacje na działania eksportowe. Wymogiem jest, aby opracowała go zewnętrzna firma doradcza, która posiada doświadczenie w zakresie eksportu. Wraz z aplikacją o dotacje na posiadany już plan rozwoju eksportu, firma wnioskuje w tym samym naborze o dotacje na działania eksportowe. Na takie działania, które są konieczne do pełnego i skutecznego wdrożenia planu rozwoju eksportu względem docelowych rynków zagranicznych, wytypowanych w nim na podstawie analizy, Do działań tych możemy zaliczyć m. in:

  • imprezy targowe w charakterze wystawcy;
  • cerytufikaty i inne dokumenty wymagane na danym, konkretnym rynku zagranicznym, na którym firma chce być obecna;
  • szeroki zakres usług doradczych odnośnie do sprzedaży na rynkach zagranicznych, w tej grupie m. in:
  1. doradztwo w zakresie finansowania eksportu,
  2. doradztwo w zakresie wizerunku firmy i koncepcji materiałów promocyjnych,
  3. dopasowanie danego produktu pod kątem wymagań i specyfiki danego rynku ( jego cechy użytkowe).

W przypadku pytań oraz w celu uzyskania dodatkowych informacji o dotacjach na eksport w Małopolsce prosimy Państwa o kontakt.

Łódzkie – dotacje na rozwój eksportu

Łódzkie MŚP mogą aplikować o dotacje na internacjonalizacje i dofinansowanie rozwoju eksportu w ramach RPO WŁ 2014-2020;  Działanie 2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw; Poddziałanie 2.2.1 Modele biznesowe MŚP.

Nabór zostanie otwarty z dniem 29 marca 2016 roku, a jego zamknięcie nastąpi 29 kwietnia 2016 roku.

Poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych wynosi 50%.

Łódzkie firmy w tym naborze wnioskują o dotacje na model biznesowy na rynkach zagranicznych, czyli plan rozwoju eksportu. Po uzyskaniu dotacji firma z łódzkiego zleca jego opracowanie firmie doradczej, aby następnie móc aplikować w drugiej turze tego naboru, w której będzie można pozyskać dofinansowanie na działania eksportowe,  ważne w kontekście skutecznej realizacji planu rozwoju eksportu.

Minimalna wartość dotacji unijnej dla łódzkich eksporterów w tym naborze na plan rozwoju eksportu wynosi 12 500 PLN, a maksymalna możliwa wysokość dofinansowania wynosi, aż 100 000 PLN. Biorąc pod uwagę poziom dofinansowania 50% to minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu, w zakresie strategii eksportu łódzkich MŚP, wynosi 25 000 PLN, a maksymalny budżet może mieć wartość nawet 200 000 PLN!

W przypadku pytań oraz w celu uzyskania dodatkowych informacji o dotacjach na eksport w Łódzkiem prosimy Państwa o kontakt.

Dotacje na rozwój eksportu

Długo oczekiwane dotacje na rozwój eksportu ju dostępne. Równolegle startują nabory na dofinansowanie rozpoczęcia eksportu, zarówno dla łódzkich, jak i małopolskich MŚP. Choć te nabory mają odmienną specyfikę to cel jest ten sam – wsparcie MŚP w działaniach eksportowych, a tym samym czynienie lokalnych gospodarek tych województw bardziej konkurencyjnymi.

Nasza firma oferuje usługi w zakresie pisania planu rozwoju eksportu oraz pisania wniosków o dotacje na eksport. W przypadku pytań prosimy Państwa o kontakt.